Технически средства
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА НЕСАМОХОДНА САМОПОВДИГАЩА СЕ ПЛАТФОРМА „ХИДРО 5”

Oсновни характеристики:
Дължина най-голяма Lmax = 15,80 м
Ширина най-голяма  Bmax = 14,96 м
Ширина на корпуса  B = 12,76 м
Височина на борда   D = 0,80 м
Газене  dm = 0,54 м
Водоизместване Δ  = 107,34 т

Плавателни средства
Hydroremont

ПЛАВАЩ КРАН 10Т „ХИДРО-КРАН“

Дължина: 27,40м; Ширина: 16,00 м;
Височина на борда: 2,80 м;
Газене 1.60м, Макс.височина (габаритна): 36,50 м;
Водоизместване: 590,00 м3 ;
Водоизместване с празни резервоари: 400, 226 м3 ;
Максимална повдигателна височина от водното ниво: 17,00 метра;
Максимална работна дълбочина: 20,00 метра;
Товароподемност 10т в целия обсег;
Възможност за работа с куки и грайфер.

Плавателни средства
Hydroremont

СПЕЦИАЛИЗИРАН ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ КОРАБ „ХИДРО-3“

Построен (реконструиран): 2011г.
Обща дължина /LOA/: 27,75 м
Регистрова дължина: 23,50 м
Ширина: 6,60 м; Газене: 1,62 м
Бруто регистър тона /БРТ/ 78,84Нето регистър тона /НРТ/ 23.65Двигател: 1 дизел 416 кс / 2000 оборота; 

Плавателни средства
Hydroremont
За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас