Дейности
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ

 • Център по заваряване. Възстановяване и превантивна защита на машини и детайли
 • Износоустойчиви покрития – бетонови възли, бетон помпи – миксер
 • Ремонт – стрели кранове, багери, повдигачи
 • Заваряване на чугун, алуминий и цветни метали
 • Спояване, припои
 • Защита на повърхности срещу абразия и ерозия
 • Прахово наваряване на валове
02 >>

Специални машини и агрегати

 • Ремонт таблени затвори, клапи, подмяна тръбопроводи
 • Ремонт демонтажни връзки
 • Ремонт и подмяна решетки
 • Проектиране и производство на специални машини и агрегати
За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас