Плавателни средства

СПЕЦИАЛИЗИРАНА НЕСАМОХОДНА САМОПОВДИГАЩА СЕ ПЛАТФОРМА „ХИДРО 5”

Oсновни характеристики:
Дължина най-голяма Lmax = 15,80 м
Ширина най-голяма  Bmax = 14,96 м
Ширина на корпуса  B = 12,76 м
Височина на борда   D = 0,80 м
Газене  dm = 0,54 м
Водоизместване Δ  = 107,34 т

 

 

ПЛАВАЩ КРАН 10 Т „ХИДРО-КРАН“

Дължина: 27,40м; Ширина: 16,00 м;
Височина на борда: 2,80 м;
Газене 1.60м, Макс.височина (габаритна): 36,50 м;
Водоизместване: 590,00;
Водоизместване с празни резервоари: 400, 226;
Максимална повдигателна височина от водното ниво: 17,00 метра;
Максимална работна дълбочина: 20,00 метра;
Товароподемност 10т в целия обсег;
Възможност за работа с куки и грайфер.

 

БУКСИР „ХИДРО-БУКСИР“

Дължина 20.30м, Ширина 4.28м, БТ 29, построен 1974г. , Мощност 2 x 150 кс.

 

БАРЖА „ХИДРО-БАРЖА“

Несамоходна товарна баржа; БТ 258, НТ 78, Дължина 35.11м, Ширина 12.19м, Дълбочина 2.44 м, построена 1992г.; Дедуейт 622тона.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ КОРАБ „ХИДРО-3“

Построен (реконструиран): 2011г.
Обща дължина /LOA/: 28,25 м
Регистрова дължина: 23,50 м
Ширина: 6,60 м; Газене: 1,86 м
Бруто регистър тона /БРТ/ 76,64
Нето регистър тона /НРТ/ 47
Двигател: 1 дизел 416 кс / 2000 оборота
Барокомплекс и настаняване за 10 водолаза. Специализиран за подводни работи до 120м дълбочина.