Проекти

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪЛНОЛОМА НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА – ІІ ЕТАП“- 2006-2009г.

  • Ремонт на съществуващите блокове;
  • Направа на стоманобетонова настилка с ребра;
  • Направа на подводна берма от камък 500-1500 кг. до кота – 7; – 46 000 м3
  • Монтаж на вълногасящи бетонови кутии с единично тегло 35.5 т – 288 бр.
  • Запълване на кутиите с камък тегло 500кг.;
  • Направа на берма от камък от 100-500кг. от вътрешната страна на вълнолома; – 3050 м3
  • Направа на монолитен вълнобой; кофраж 87 м2
  • Монтаж на хексалеги с единично тегло 2 тона; – 6722 бр.