Проекти

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КВ. АСПАРУХОВО И КВ. ГАЛАТА, ГР. ВАРНА“- 2008-2009г.

  • І етап – Преминаване през стар канал на Варненското езеро
    Изградени бяха два успоредни водопровода по сушата и монтаж на две нитки на водопровода по дъното на канала. Двата водопровода се изпълняват от тръби ПЕВП Ø630 Рn 10. Всеки водопровод е оразмерен за 270 л/сек. с дължина 290м.
  • ІІ етап – Преминаване през нов канал на Варненското езеро
    Съществуващите тръби се използват като кожух за прокарване на новите водопроводни тръби Ø630 ПЕВП. Запазиха се съществуващите входна изходна шахти и част от арматурата в тях. Всеки от новите водопроводи е с дължина L=290m и провежда вода по 270 л/сек.