Проекти

„ПОДГОТОВКА И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДОК 2 И ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ НА НОВ ДОК В РАЙОНА НА КРЗ „ОДЕСОС“ АД ВАРНА“ – 2009-2010г.

  • Драгиране до зададената дълбочина, извършено с плаващ кран 10т, плоска баржа с верижен багер, сплит баржа 1000м3, драгажна помпа, времено намивно депо и екип на водолазна група.
  • Извършено е изваждане на 12 бр. стари мъртви котви на Док 2 с 100 т. плаващ кран, прецизно позициониране на новите котви и закотвяне на Дока.
  • Монтаж на 20 бр. мъртви котви за разполагане на новия Док.