Проекти

„ПОДВОДНИ РАБОТИ НА ГАЗОВА ПЛАТФОРМА „ГАЛАТА“ И ВОДОЛАЗНИ ОГЛЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИ РЕГИСТРОВИ ПРЕГЛЕДИ“

  • Регистрови огледи на платформата – вкл. водолазен оглед на колоните, катодите, фланците, връзките и състоянието на боята.
  • Експлоатационна поддръжка на подводните съоръжения на платформата и газовите находища.
  • Водолазен оглед на връзките между трите колони и плочата на грунда и измерване на наносите върху плочата.
  • Оглед на вертикалната част на тръбопровода и закрепящите скоби.
  • Дебелометрия на хоризонтален тръбопровод и на вертикален тръбопровод,  райзерите и добивните тръби.
  • Полагане и извеждане тръбопровод на брега.
  • Подмяна на дефектирал участък.