Проекти

ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ НА ФУГИ НА ДВОЕН КАНАЛ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Цел на ремонта – възстановяване на водоплътността на фугите в участъците с водоплътни фуги по двоен канал за техническо водоснабдяване. Ремонтът се извърши с материали LЕСО на „Lestin&Со“ Австрия в условия на постоянна експлоатация на хидротехническото съоръжение, като се има предвид важността му. Обработката на фугите с материалите „LЕСО“ бе извършена при условия на непрестанно и силно водно течение в двойния канал. Това показва сложността на задачата, която бе изпълнена много прецизно и професионално. Обектът бе изпълнен съгласно правилата за безопасност, контрол и качество работа в експлоатационни условия на АЕЦ „Козлодуй“.