Проекти

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ЖИЛИЩЕН И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА НОС ХУМАТА“ – 2007-2008г.

Фирма „Хидроремонт ИГ“ ООД извърши Изграждане на дълбоководно заустване за отвеждане на пречистените битови отпадъчни води от жилищен и хотелски комплекс на нос Хумата в периода 2007-2008г.. Услугата се извърши на следните три етапа:

  • Подводно проучване и промери на района на минаване на тръбопроводите.
  • Изготвяне на работен проект за дълбоководно заустване.
  • Изграждане на дълбоководно заустване за отвеждане на пречистените битови отпадъчни води от жилищен и хотелски комплекс на нос Хумата.