Кои сме ние

,,ХИДРОРЕМОНТ-ИГ” ООД е основана през 1994 г. и е водеща в професионалната водолазна дейност в България, утвърдила се като изпълнител на специализирани подводни дейности, изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения и изграждане на инженерна инфраструктура.
Обхватът на дейността на фирма “ХИДРОРЕМОНТ -ИГ” ООД е свързан с областта на енергетиката (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, язовирни съоръжения), на водния транспорт (пристанища, терминали, кейове, брегоукрепителни съоръжения), нефтена и газодобивна промишленост (нефтени и газодобивни морски платформи и тръбопроводи) и напоителните системи (помпени станции и др.).

team

„Хидроремонт-ИГ” ООД притежава специализирани плавателни технически средства, драгажни средства, най-съвременната професионална водолазна техника и оборудване и висококвалифициран екип с богат опит, които са гаранция за качественото изпълнение на сключените договори. Фирмата притежава и единствената в България система за спускания на дълбочина до 100 м – барокамера, с медицински шлюз и контролен панел, водолазен панел за газови смеси за 3-ма водолази, специализиран контейнер с компресори за високо и средно налягане.

Фирмата е изпълнявала обекти за възложители като:

 • Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
 • Министерство на Земеделието и Храните
 • ДП „Пристанищна инфраструктура“
 • АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
 • Национална Електрическа Компания ЕАД
 • НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“
 • НЕК ЕАД Клон ВЕЦ
 • „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
 • КРЗ „Одесос“
 • ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД
 • „Асарел Медет“ ЕАД
 • ГБС Инвест ЕАД, и др.

IMG_6413