Геодезия, хидрография и картография

  • Карти на дъното – GPS координатни определяния с висока точност, прецизно измерване на дълбочини с ехолот и съставяне на карти на морското дъно.
  • Промери при драгажни работи – Цялостно хидрографско обслужване на драгажни работи при поддържане на плавателни пътища и акватории.
  • Изработване на 3D модели, профили, количествени характеристики при проучвателни и строителни работи на море.
  • Магнитометрия
  • Сканиране на дъното