Изграждане, реконструкция на ХТС

 • Център по заваряване. Възстановяване и превантивна защита на машини и детайли
 • Износоустойчиви покрития – бетонови възли, бетонпомпи – миксер
 • Ремонт – стрели кранове, багери, повдигачи
 • Заваряване на чугун, алуминий и цветни метали
 • Спояване, припои
 • Защита на повърхности срещу абразия и ерозия
 • Прахово наваряване на валове
 • Ремонт таблени затвори, клапи, подмяна тръбопроводи
 • Ремонт демонтажни връзки
 • Ремонт и подмяна решетки
 • Проектиране и производство на специални машини и агрегати

Sn.4 - vodolaz