Драгажна дейност

  • Драгиране на яхтени пристанища, брегови помпени камери, аван-камери и затворени водни басейни
  • Драгажни работи с плаващ кран с грайфер
  • Изкопни работи по дъното чрез плоска баржа и верижен багер с дълга стрела