Управляема система за подводно снимане ROV

Управляема система за подводно снимане ROV

август 11th, 2017

„ХИДРОРЕМОНТ-ИГ” ООД разполага с управляема система за подводно снимане,  видеонаблюдение и дълбоководни инспекции (ROV) Sea Botix LBV-200, която е гаранция за по-добро качество на водолазните услуги.

Системата е снабдена с 250 метра оптичен кабел, което позволява да се извършват подводни огледи на дълбочина до 200 метра. Sea Botix LBV-200 развива скорост до 4 възела и има възможност да носи предмети с тегло до 4 кг.

Системата е снабдена с камера с висока резолюция и LED светлини, с ъгъл на заснемане до 180 градуса.

Дистанционно управляемият робот може да достигне до места с труден достъп и освен видео заснемане може да извършва измервания на различни параметри в директна близост до съответния обект- дълбочина и географско местоположение, температура на водата, дебелометрия на метални части,  може да работи в ледени води до -15° С.

Използването на ROV значително намалява продължителността на търсене на аварийно-спасителни работи, дава възможност да се наблюдава обекта за неограничен период от време, като в същото време е възможно извършване на най-детайлната инспекция. Повишената дълбочина или особено трудни подводни условия ограничава физическите и психологическите човешки ресурси. Използването на ROV намалява рискът за водолаза и повишава безопасността и ефективността на водолазните работи.

 

 

“HYDROREMONT-IG” Ltd. owns а system for remotely operated underwater surveillance and underwater inspections (ROV) Sea Botix LBV200, which is guarantee for a better quality of diving services . The system is equipped with a 250-meter fiber optic cable that allows underwater views to be made up to 200 meters deep. Sea Botix LBV-200 speeds up to 4 knots and is able to carry items weighing up to 4 kg.

The system is equipped with a high resolution camera and LED lights, with a shooting angle of up to 180 degrees.

ROV is able to access places with difficult access and apart from video shooting it also measures various parameters in the direct proximity of the respective object – depth and geographic location, water temperature, thickness of metal parts, it can work in ice water –up to -15 ° C.

Use of ROV considerably reduces the length of search rescue works, provides opportunity to observe the object for unlimited length of time at the same time performing the most detailed inspection possible. Increased depth or particularly difficult underwater conditions restricts physical and psychological human resources. Use of ROV decreases risk to the diver, and increases the safety and efficiency of underwater work.“

 

 

 

 

 

Водолазен звънец

август 1st, 2017

„Хидроремонт ИГ” вече разполага с професионален водолазен звънец. Чрез него ще могат да бъдат осъществявани подводни дейности на дълбочини до 100 м. Уникалната система е с капацитет 3-ма водолази и осигурява безопасна професионална работа на големи дълбочини.