Проекти
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал "Леспорт"

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.


Районът, в който се намира корабно място 1А се намира в източната част на Пристанищен терминал Варна Запад. Корабно място 1А представлява специализиран кей за опасни товари, с дължина 102 м и е предназначено за приставане на кораби, превозващи течни товари.
С цел приемане на по – големи разчетни кораби и подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейови стени в пристанищен терминал Леспорт, бяха извършени следните видови работи от страна на „Хидроремонт ИГ“ ООД:

  1. Драгиране в акваторията на пристанищен терминал Варна Запад;
  2. Направа на мъртва котва и изкоп на котлован за мъртва котва;
  3. Монтаж и обратна засипка на мъртва котва;
  4. Доставка и монтаж на котвена верига;
  5. Преместване на буй 225 на ново щатно място – до 150 м.
  6. Извозване на драгирани маси и депониране на подводно депо Налбанка, включително мониторинг на запълването му.
  7. Драгиране в акваторията на пристанищен терминал "Леспорт";
  8. Извозване на драгирани маси и депониране на подводно депо Налбанка, включително мониторинг на запълването му.

Фирма "Хидроремонт ИГ" ООД изпълни договорните си задължения качествено и професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и тези за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

 

 

 

 

 

02 >>

КОРЕКЦИЯ НА МОРСКОТО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА \"КРЗ ПОРТ БУРГАС\" АД

Корекция на дъното пред кей, с цел осигуряване на максимално газене 10.60м. Дейностите бяха извършени чрез драгиране с грайфер с несамоходен плаващ кран  "Хидрокран" и подравняване на високи участъци с плуг , изпълнено с  м/к "Хидро-3"

 

 

За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас