Проекти
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КВ. АСПАРУХОВО И КВ. ГАЛАТА ГР. ВАРНА 2008-2009г.

  • I етап – Преминаване през стар канал на Варненското езеро. Изградени бяха два успоредни водопровода по сушата и монтаж на две нитки на водопровода по дъното на канала. Двата водопровода се изпълняват от тръби ПЕВП Ø630 Рn 10. Всеки водопровод е оразмерен за 270 л/сек. с дължина 290м.
  • II етап – Преминаване през нов канал на Варненското езеро. Съществуващите тръби се използват като кожух за прокарване на новите водопроводни тръби Ø630 ПЕВП. Запазиха се съществуващите входна изходна шахти и част от арматурата в тях. Всеки от новите водопроводи е с дължина L=290m и провежда вода по 270 л/сек.
02 >>

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЛИЦОВКАТА ПО ВОДНИЯ ОТКОС НА ЯЗОВИРНА СТЕНА "БЕЛМЕКЕН" С ТЕТРАПОДИ" ЯЗОВИРЕН РАЙОН "ЧАИРА" 2008-2011г.

Укрепване на язовирната стена между Първа и Втора берми, т.е. между кота 1914м и кота 1900м, с полагане на 21000 бр. тетраподи и габиони. Попълването на обрушените участъци за възстановяване профила на откоса преди монтажа на тетраподите се извършва с габиони тип „стоманен сак“, запълнени с камък. Полагането се извършва след прецизно геодезическо снемане на размерите на обрушените участъци. Полагането на тетраподи се извършва под вода в два пласта. Подреждането на тетраподите се извършва от водолази по утвърдена от Възложителя схема, с което се гарантира непрекъснатост на първия пласт и заклинване на тетраподите с монтиране на горен (втори) пласт. Работи се едновременно от двата края на язовирната стена.

За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас