Проекти
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ХЕЛИНГОВО СЪОРЪЖЕНИЕ“

Хелинговото съоръжение се намира в района на военно формирование 54840 – гр. Варна и е въведено в експлоатация през 1907 г. Размерите на релсовия път с прилежащата акватория са 30 x 40 метра, проектиран е с 8 успоредни релсови линии, разпределени в 4 коловоза. В горното строителство релсите са положени върху дървени подложки, като чрез стоманени и съединителни елементи са фиксирани в обща конструкция към основа от бетонни плочи.

В най-ниската част на всеки един коловоз е изграден бетонен буфер. Хелинговото съоръжение е конструирано с 4 бетонни буфера, ограничаващи хода на подвижната количка в крайно долно положение.

 При извършения подводен оглед на хелинговото съоръжение, се констатира:

- наличието на силно изразена корозия по релсите и стоманените съединителни елементи (планки, болтови връзки) фиксиращи конструкция на съоръжението към основата от бетонни плочи;

- намаляване на напречното сечение, деформация  и/или разрушаване на  стоманените съединителни елементи поради наличието на корозия (липса на защитно АКП)

- наличие на разместване на отделни релси (отклонение от равнинност на релсовата линия, разстояние от порядъка на до 30 мм между отделните релси) поради изтъняване на напречното сечение, деформация  и/или разрушаване на  стоманените съединителни елементи.

Във връзка с договор с предмет: „Авариен ремонт на хелингово съоръжение“ „Хидроремонт ИГ“ ООД изпълни следните видове работи:

 1. Почистване на съоръжението от наноси (драгиране);
 2. Подводен оглед на съоръжението;
 3. Изготвяне на технически доклад за състоянието и техническото решение за извършване на ремонта;
 4. Подготовка на основата за закрепване на релсите;
 5. Демонтаж на съществуващ релсов път и изнасянето му на брега, вкл. съществуващото закрепване;
 6. Доставка и монтаж на елементи за закрепването;
 7. Доставка и монтаж на жп. релси – H – 49;
 8. Извършване на технически проби;
 9. Изготвяне и предоставяне на екзекутивна документация на възложителя.

 „Хидроремонт ИГ“ ООД изпълни договорните си задължения качествено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания, като бяга спазени договореният  срок и всички изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

02 >>

ПОДГОТОВКА И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДОК 2 И ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ НА НОВ ДОК В РАЙОНА НА КРЗ „ОДЕСОС“ АД ВАРНА“ / 2009 -2010г.

 • Драгиране до зададената дълбочина, извършено с плаващ кран 10т, плоска баржа с верижен багер, сплит баржа 1000м3, драгажна помпа, временно намивно депо и екип на водолазна група.
 • Извършено е изваждане на 12 бр. стари мъртви котви на Док 2 със 100 т. плаващ кран, прецизно позициониране на новите котви и закотвяне на Дока.
 • Монтаж на 20 бр. мъртви котви за разполагане на новия Док.
За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас