Хидроремонт ИГ и МФК Спартак отново заедно

Хидроремонт ИГ и МФК Спартак отново заедно

май 21st, 2018

Хидроремонт-ИГ и МФК Спартак отново заедно

Подводен ремонт

май 8th, 2018

Подготовка на техниката за извършване на  подводен ремонт на подводящи канали  към циркулационна помпена станция.

.

 

Изпъленение на водолазни услуги

април 17th, 2018

Изпъленение на водолазни услуги във връзка с рехабилитация на водовземната кула на един от най-красивите язовири в България.

ВОДОЛАЗНИ УСЛУГИ НА ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ

март 16th, 2018

ВОДОЛАЗНИ УСЛУГИ НА ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ
Водолазен оглед на състоянието на закотвящи вериги; подводно почистване на понтони от обраствания; подмяна на елементи по конструкцията на подводни закрепващи елементи.

Укрепване и защита на морски бряг

февруари 13th, 2018

Проект „Укрепване и защита на морски бряг“ , изпълнен от „Хидроремонт ИГ“ през 2018г.

Изграждане на пристанищни съоръжения тип „Делфин“

януари 26th, 2018

Участие на плавателните средства на „Хидроремонт ИГ“ в мащабен проект за изграждане на пристанищни съоръжения тип „Делфин“.

ПРЕМАХВАНЕ НА КЕЙ ОТ УСТИЕТО НА РЕКА РОПОТАМО

декември 11th, 2017

„ПРЕМАХВАНЕ НА КЕЙ СЪС СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ ОТ УСТИЕТО НА РЕКА РОПОТАМО”

Read the rest of this entry »

Водолазен оглед

декември 7th, 2017

Извършване на водолазен оглед на 67 м. и заснемане с дистанционно управляем робот (ROV) на един от най-дълбоките язовири в България- яз. ”Кърджали“.

Подводно заваряване

ноември 20th, 2017

 

Подводните технологии играят важна роля в изграждането и поддръжката на модерните офшорни и иншорни хидротехнически съоръжения, тръбопроводите, корабите, както и в съоръженията за нефто- и газодобив.
Поддръжката или евентуалните ремонти на подводните конструкции изискват прилагането на сложни технологии, като например подводното заваряване.
То е уникален процес, който обединява на пръв поглед противоречиви явления като вода , електричество и електрическа дъга, взаимодействието на които най-често става в малко пространство и за кратко време. Споменатите физични процеси представляват не само риск за качеството на заваряване, но и застрашават комфорта на заварчика.
Поради високите рискове за качественото изпълнение на тези дейности има висококвалифицирани и образовани специалисти, включително водолазите и организационния екип на повърхността, които притежават необходимите умения и специално проектирано оборудване за успешното изпълнение на практическите задачи.
„Хидроремонт ИГ” ООД е професионална водолазна компания с повече от 20 години опит във водолазните услуги,утвърдена като изпълнител на широка гама от подводни дейности -като подводно рязане и заваряване. Нашите специалисти имат богат опит в изпълнението на подводни задачи, а стремежът ни е за качествено и експертно изпълнение на водолазната работа

 

Водолазно спускане

ноември 15th, 2017

Време е за водолазно спускане…Последна проверка преди старта.

Мобилизация

ноември 2nd, 2017

Мобилизация на техника и обурудване за изпълнение на водолазни услуги.

Подготовка на водолазното обурудване

октомври 26th, 2017

Подготовка на специализираното обурудване преди дълбочинни спускания за извършване на водолазна услуга на дълбочина от 69 метра

.

Дълбоководно заустване

октомври 2nd, 2017

Полагане на тръбопровод под вода посредством специализирана техника на „Хидроремонт ИГ”.

Проект:  Дълбоководно заустване

Професия водолаз

септември 18th, 2017

 

 

 

 

 

 

 

Професията на професионалния водолаз е интересна и вълнуваща, но в същото време много взискателна и отговорна. Свързана е с доста трудности и дори може да бъде опасна.
Не всеки може да стане професионален водолаз. За това се изисква добро здраве, защото водолазите са под постоянно напрежение. Също така водолазът трябва да бъде спокоен и уравновесен, да умее да взима бързи решения в трудни моменти, да бъде устойчив на стресови ситуации, да умее да концентрира вниманието си върху две задачи (изпълнението на работното задание и съблюдаване на техниката за безопасност). Изисква се и преминаването на професионален курс за водолази, на който се придобиват необходимите теоритични и практически умения.
Някои от основните водолазни дейности, включват подводно рязане, подводно заваряване, подводно машинно почистване, огледи на кораби, монтаж и демонтаж на различни елементи- решетки, саваци и т.н.
Обурудването за гмуркане е тежко и сложно, затова извършването на подводни дейности не е лека задача. Професионалните водолази са съоръжени със шлемове, които разполагат с комуникация и видео връзка.
Професията е известна още от древността. Първите водолази са събирали раковини, перли, корали и други подводни богатства.
Нуждата от наличие на въздушен резервоар под вода се засилва когато се налагат подводни ремонти на кораби, различни технически дейности под вода, подводен риболов,  изследване на морското дъно и животинските видове . След това възниква необходимостта от водолазният звънец, камера за спускане на водолази, чиято първоначална идея принадлежи на Леонардо Да винчи.
Във Франция и Англия са разработени първите водолазни костюми от кожа, които позволяват спускане на малки дълбочини, както и първите подводни шлемове, изработени от метал. На по-късен етап е разработена камерата за подводно снимане, която дава възможност за визуализация на работата на водолаза.
По това време (към края на XIX-ти век) започват и първите научни изследвания за влиянието на водното налягане върху човешкия организъм и безопасните граници за спускане и престой под вода.
С развитието на науката и техниката професията „Водолаз” също ускорява своето развитие и приложение в различни сектори. Все повече нараства и търсенето на такива специалисти.

Курс на обучение „Kirby Morgan”

август 31st, 2017

 

Специалисти от „Хидроремонт ИГ”  ООД преминаха професионален курс на обучение  „Kirby Morgan”.

Курсът е разработен и предназначен да научи инженерите, професионалните  водолази и техници как да  извършват рутинна поддръжка, инспекции и ремонт на шлемове и маски Kirby Morgan.

Курсът обхваща, основен ремонт на дихателният регулатор и страничния разпределител, както и всички препоръчителни ремонти които трябва да се извършват от притежателя, включително тестване на визьора

Водолазният шлем е най-важната част от професионалната водолазна  екипировка , което налага периодичното преминаване на такъв тип курсове на обучение.

       

Робот за подводни огледи /ROV/-SEAEYE FALCON

август 22nd, 2017

Другият робот за подводни огледи /ROV/ , с който разполага „Хидроремонт ИГ“ -SEAEYE FALCON.
Той е преносим и лек дистанционно управляем робот за инспекции при извършване на водолазни услуги или огледи на подводни структури на дълбочини до 300 метра.
Този модел е с широко приложение в офшорната, нефтената и газовата промишленост. Без конкуренция е отношението от 1:1 на мощност към тегло, даващо отлично представяне, управляемост и маневреност.

 

Управляема система за подводно снимане ROV

август 11th, 2017

„ХИДРОРЕМОНТ-ИГ” ООД разполага с управляема система за подводно снимане,  видеонаблюдение и дълбоководни инспекции (ROV) Sea Botix LBV-200, която е гаранция за по-добро качество на водолазните услуги.

Системата е снабдена с 250 метра оптичен кабел, което позволява да се извършват подводни огледи на дълбочина до 200 метра. Sea Botix LBV-200 развива скорост до 4 възела и има възможност да носи предмети с тегло до 4 кг.

Системата е снабдена с камера с висока резолюция и LED светлини, с ъгъл на заснемане до 180 градуса.

Дистанционно управляемият робот може да достигне до места с труден достъп и освен видео заснемане може да извършва измервания на различни параметри в директна близост до съответния обект- дълбочина и географско местоположение, температура на водата, дебелометрия на метални части,  може да работи в ледени води до -15° С.

Използването на ROV значително намалява продължителността на търсене на аварийно-спасителни работи, дава възможност да се наблюдава обекта за неограничен период от време, като в същото време е възможно извършване на най-детайлната инспекция. Повишената дълбочина или особено трудни подводни условия ограничава физическите и психологическите човешки ресурси. Използването на ROV намалява рискът за водолаза и повишава безопасността и ефективността на водолазните работи.

 

 

“HYDROREMONT-IG” Ltd. owns а system for remotely operated underwater surveillance and underwater inspections (ROV) Sea Botix LBV200, which is guarantee for a better quality of diving services . The system is equipped with a 250-meter fiber optic cable that allows underwater views to be made up to 200 meters deep. Sea Botix LBV-200 speeds up to 4 knots and is able to carry items weighing up to 4 kg.

The system is equipped with a high resolution camera and LED lights, with a shooting angle of up to 180 degrees.

ROV is able to access places with difficult access and apart from video shooting it also measures various parameters in the direct proximity of the respective object – depth and geographic location, water temperature, thickness of metal parts, it can work in ice water –up to -15 ° C.

Use of ROV considerably reduces the length of search rescue works, provides opportunity to observe the object for unlimited length of time at the same time performing the most detailed inspection possible. Increased depth or particularly difficult underwater conditions restricts physical and psychological human resources. Use of ROV decreases risk to the diver, and increases the safety and efficiency of underwater work.“

 

 

 

 

 

Водолазен звънец

август 1st, 2017

„Хидроремонт ИГ” вече разполага с професионален водолазен звънец. Чрез него ще могат да бъдат осъществявани подводни дейности на дълбочини до 100 м. Уникалната система е с капацитет 3-ма водолази и осигурява безопасна професионална работа на големи дълбочини.